Commercieel management

Door de ervaring in sales management en het runnen van een eigen sales en marketing gedreven zaak zijn we zeer ervaren in volgende zaken:

- Leidinggeven aan (en motiveren van) de afdeling marketing en verkoop, gericht op het behalen van doelstellingen.

- Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van effectieve strategische verkoopplannen met een duidelijke visie op de sales en praktische acties op korte en lange termijn.

- Uitvoeren van actief personeelsbeleid en zorgen voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de afdeling.

- Bewaken van de afdelingsstructuur en het doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen van taken en werkwijzen.

- Zorgen voor samenhang met en tussen verschillende werkprocessen en functies binnen de verkoopafdeling, gericht op het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie en het bewaken hiervan.

- Creëren van randvoorwaarden voor een correcte en effectieve uitvoering van het verkoopbeleid.

- Opstellen en beheersen van marketing- en verkoopbudgetten.

- Verzorgen van verkoop- en marktanalyses, monitoren van trends en ontwikkelingen en het rapporteren hierover.

- Uitbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) klanten en andere relaties

- Voeren van overleg met verschillende afdelingen binnen het bedrijf, met name gericht op het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

- Vertegenwoordigen van bedrijf door deelname aan beurzen, congressen en besprekingen gericht op het vergaren, representeren en delen van kennis.